Image

Kunstorganisatie Franx


Image

Kunstorganisatie Franx is in 2021 ontstaan uit stichting Terra Art Projects. Deze stichting heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld van een kunstenaarsverenging met incidentele projecten naar een organisatie met een jaarvullend programma. Vele exposities, projecten en andere activiteiten vonden plaats op diverse locaties in Zoetermeer en in de openbare ruimte. Ook is de stichting de initiatiefnemer van het succesvolle Zoetermeerse festival ‘Zondag in ’t Park’.

Kunstorganisatie Franx is dé organisatie voor professionele beeldende kunst in Zoetermeer en een katalysator voor nieuwe connecties en debat. Franx bestaat uit een bescheiden projectbureau dat wordt ondersteund door ruim 60 vrijwilligers. De locatie (kunstgarage Franx) biedt onderdak aan een artistieke community van professionele kunstenaars en vakmensen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd kennis te nemen van, deel te nemen aan en/of samen te werken met de kunst- en creatieve sector.

Voor een bezoek aan kunstgarage Franx hoef je geen kunstkenner te zijn, maar het kijken naar en leren over kunst levert nieuwe inzichten op. Je er ervaart diversiteit en durft een mening te vormen.

Onze visie
Een stad is meer dan de plek om te wonen of werken. De omgeving moet ook inspireren, uitdagen tot ondernemerschap en creativiteit stimuleren. Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur mag niet ontbreken.

Door professionele kunstenaars een podium te bieden en samen met kunstenaars, inwoners en samenwerkingspartners exposities, projecten en manifestaties te organiseren, voegt Franx artistieke beleving toe. Dit versterkt de binding van bewoners en bezoekers met de stad en vergroot de aantrekkingskracht van Zoetermeer als vestigingsstad voor particulieren en bedrijven en voor kunstenaars en de creatieve sector in het bijzonder.

Franx wil (ook twijfelende) mensen verleiden om in aanraking te komen met (beeldende)kunst, vanuit de overtuiging dat kunst je dag (je wereld) leuker en interessanter maakt. Franx doet dat vooral door de leergierigheid van de bezoeker te prikkelen en investeert structureel in vernieuwende, interactieve en breed uitgezette publieksprogramma’s.

Franx gaat lokale verbindingen aan en werkt mét de stad waardoor programma’s ontstaan die in de leefomgeving van het beoogde publiek geworteld zijn, en hun publiek daardoor bijna als vanzelfsprekend zullen bereiken.

Onze missie
Stichting Franx heeft tot doel om publiek te laten kennisnemen van de hedendaagse beeldende kunst in al haar verschijningsvormen, in de meest uitgebreide zin en met name van die kunstuitingen die in de omgeving niet voldoende aan bod komen. Hiermee ontwikkelt en verankert Franx een inspirerend en innovatief kunstklimaat dat maatschappelijk en economisch bijdraagt aan de stad, waarbij interactie tussen professionele kunstenaars en samenleving centraal staat.


Historie
Een overzicht van de gerealiseerde projecten voor 2021 is te vinden op www.terra-artprojects.com.

Image

Algemene gegevens

Naam:
kunstorganisatie Franx

Statutaire naam:
Stichting Franx

RSIN of fiscaalnummer:
851638302

Stichting Franx is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en Culturele ANBI.

Contactgegevens:
klik hier

Administratieve gegevens:
KvK 55282393
BTW NL851638302B01
IBAN NL64 INGB 0006 0828 05

Raad van Toezicht (onbezoldigd):
Rob de Graaf (voorzitter)
Monique Plantinga (lid)
Coen Tückermann (lid)
Ad ten Ham (lid)

Directeur bestuurders:
Natalie Vinke, artistiek directeur
Ed Boutkan, operationeel directeur

Toetsingscommissie:
Marcia Boeijinga
Simone van den Heuvel

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025:
Download hier

Doelstelling:
Stichting Franx heeft tot doel om publiek te laten kennisnemen van de hedendaagse beeldende kunst in al haar verschijningsvormen, in de meest uitgebreide zin en met name van die kunstuitingen die in de omgeving niet voldoende aan bod komen.
(Statuten, artikel 3.1)

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Inhoudelijk jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021


Image