Image

FRANX ZOEKT

Als host ontvang je bezoekers. Daarnaast verkoop je kunstwerken uit de expositie, artikelen uit de winkel en houd je de expositie- en winkelruimten netjes en representatief. Jouw rol is ook om (actief) een oogje in het zeil te houden op de expositievloer, vragen te beantwoorden en om bezoekers te wijzen op de bijzonderheden. Een leuke en diverse (vrijwillige) functie!

Heb je interesse? Mail dan je gegevens naar info@kunstgaragefranx.nl voor het maken van een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

Image

ANBI
Stichting Franx staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling. Stroom Den Haag is bovendien aangewezen als een Culturele ANBI. Wanneer u een gift doet aan een Culturele ANBI mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Statutaire naam:
Stichting Franx

RSIN of fiscaalnummer:
851638302

K.v.K. 55282393
BTW NL8516.38.302.B.01
IBAN NL64INGB0006082805

Contactgegevens:
Klik hier

Bestuur:
Ed Boutkan (operationeel directeur)
Natalie Vinke (artistiek directeur)

Raad van Toezicht (onbezoldigd):
Hanke v.d. Putte (voorzitter)
Stanley Hillebrandt (vice-voorzitter)
Herman Middendorp
Harry Verkaik
Krysia de Graaff

Toetsingscommissie:
Marcia Boeijinga
Simone van den Heuvel
– vacature

Doelstelling:
Stichting Franx heeft tot doel om publiek te laten kennisnemen van de hedendaagse beeldende kunst in al haar verschijningsvormen, in de meest uitgebreide zin en met name van de kunstuitingen die in de omgeving niet voldoende aan bod komen.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2021

Financiële verslaglegging:
Jaarrekening 2021

Voor een lijst met alle bij de Belastingdienst geregistreerde ANBI instellingen zie: www.belastingdienst.nl


Image