Image

Deelnemen


Stichting Franx werkt met een deelnemersbestand van professioneel beeldend kunstenaars en ontwerpers. Om de professionaliteit van het deelnemersbestand te waarborgen, vindt er een toetsing plaats alvorens geïnteresseerde kunstenaars en ontwerpers (toegepaste kunst) deelnemer kunnen worden.

Toetsingscommissie
De toetsing wordt verricht door een onafhankelijke commissie, bestaande uit 3 externe deskundigen op het gebied van beeldende – en toegepaste kunst: Marcia Boeijinga, Simone van den Heuvel en Pim Voorneman.

Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria:
1. Kwaliteit van het werk:
– zeggingskracht van het werk
– ontwikkeling van het oeuvre
– vakbeheersing (technisch/stilistisch)
2. Professionaliteit (scholing, opdrachten, exposities)
3. Presentatie (verzorging van het werk, beelddocumentatie)
4. Motivatie om deelnemer te worden van Franx.

Het bindende advies zal leiden tot een rubricering:
– Autonoom of Toegepast
– deelnemer voor twee jaar of voor vier jaar
– afgewezen als deelnemer.

Wat biedt Franx de deelnemer Autonome kunst?
– participatie in groepsexpositie deelnemers
– mogelijkheid (op basis van projectvoorstel/motivatie en tegen vergoeding) tot solo expositie in
de galerij
– mogelijkheid om werk te verkopen of opdrachten uit te voeren via Franx.

Wat biedt Franx de deelnemer Toegepaste kunst?
Deze deelnemer kan werk via de Makerswinkel van Franx verkopen en kan deelnemen aan de jaarlijkse Makerswinkel XL expositie. De deelnemer Toegepaste kunst kan alleen onder voorwaarden (bijvoorbeeld met een bepaalde selectie uit het oeuvre) in groepsexposities participeren.

Wat biedt Franx alle deelnemers?
– digitale presentatie op de website van Franx, met link naar eigen website
– elke deelnemer wordt tevens ruimte geboden om project-ideeën in te dienen. Franx faciliteert en
ondersteunt projectaanvragen die aansluiten bij haar visie en waar zij mogelijkheden tot
realisatie/financiering voor ziet.

Nieuwe toetsing
Was je afgewezen maar heb je ondertussen een opleiding gevolgd of heeft jouw werk een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt? Dan kun je na minimaal 1 jaar opnieuw een toetsing aanvragen om te bekijken of je op basis van deze ontwikkelingen in aanmerking komt voor het deelnemerschap. 

Na twee of vier jaar deelnemerschap wordt iedere deelnemer opnieuw door Franx opgeroepen voor een toetsing.

Kosten
Aan de toetsingen zijn geen kosten verbonden. Word je na toetsing toegelaten als deelnemer van Franx, dan ontvang je een factuur naar rato van de resterende maanden in het lopende kalenderjaar. De contributie bedraagt € 75,00 exclusief 21% BTW per kalenderjaar.

Procedure
De zittingen van de commissie vinden twee keer per jaar plaats en zijn niet openbaar. Het oordeel van de commissie is een bindend advies aan de directie. Binnen 10 werkdagen wordt de uitslag van de toetsing aan de beoogd deelnemer toegestuurd door de directie van Franx. Een negatieve uitslag wordt uiteraard gemotiveerd.

Ben je geïnteresseerd in het deelnemerschap? Vul dan via onderstaande link het aanmeldingsformulier in. Wanneer wij deze positief hebben beoordeeld word je uitgenodigd voor het eerstvolgende toetsingsmoment (bij voldoende plaats) en ontvang je alle praktische informatie rondom de toetsing.

Recent afgestudeerd?
Ben je recent (maximaal 1 jaar geleden) afgestudeerd aan een Hogeschool / Academie voor Beeldende Kunsten? Dan word je automatisch voor twee jaar deelnemer bij Franx. We willen wel graag werk van je zien en meer van je weten, dus vul wel het inschrijfformulier in.

Ben je langer dan 1 jaar geleden afgestudeerd, dan word je net als ieder ander getoetst.

De volgende toetsing vindt medio oktober 2022 plaats. Het deelnemersformulier dan graag uiterlijk medio september indienen.

Download hier het deelnemersformulier

Image

Nieuwsberichten

Image