Image

ANBI


Stichting Franx is met ingang van 1 januari 2022 aangemerkt als ANBI instelling en heeft ook de status Culturele ANBI gekregen van de belastingdienst. De ANBI status levert Franx, de ontvanger en de donateur belastingvoordelen op:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  
Image

Algemene gegevens

Naam:
kunstorganisatie Franx

Statutaire naam:
Stichting Franx

RSIN of fiscaalnummer:
851638302

Stichting Franx is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en Culturele ANBI.

Contactgegevens:
klik hier

Administratieve gegevens:
KvK 55282393
BTW NL851638302B01
IBAN NL64 INGB 0006 0828 05

Raad van Toezicht (onbezoldigd):
Rob de Graaf (voorzitter)
Monique Plantinga (lid)
Coen Tückermann (lid)
Ad ten Ham (lid)

Directeur bestuurders:
Natalie Vinke, artistiek directeur
Ed Boutkan, operationeel directeur

Toetsingscommissie:
Marcia Boeijinga
Simone van den Heuvel

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025:
Download hier

Doelstelling:
Stichting Franx heeft tot doel om publiek te laten kennisnemen van de hedendaagse beeldende kunst in al haar verschijningsvormen, in de meest uitgebreide zin en met name van die kunstuitingen die in de omgeving niet voldoende aan bod komen.
(Statuten, artikel 3.1)

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Inhoudelijk jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021


Image